söndag 20 februari 2011

Hägglund gör sitt jobb!


Socialminister Hägglund utmålas idag som det svenska snusets banerförare nummer ett i konflikt med olika myndigheter. Men Hägglunds inställning är i grunden helt okontroversiell. Han har nämligen en helt enig Riksdag bakom sig. Så allt annat än den inställning Hägglund intagit vore kontroversiell. Att Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och möjligen någon fri debattör inte har samma uppfattning som riksdagen handlar nog mer om att de har ett annat perspektiv.

Frågan som ställs är inte om man gillar snus utan om det är rimligt förbjuda en mindre harmfull vara när betydligt farligare produkter får cirkulera fritt. Vidare finns redan snus i flera europeiska länder men inte i den svenska formen. Det förbud som finns tillåter röktobak, tuggtobak och snus som tas via näsan men inte våt tobak som läggs under läppen. Det är svårt se rimligheten i detta.

Det EU ska bedöma i samband med revideringen av tobaksdirektivet, och det som Hägglund i regeringens namn har uttalat sig kring, är om det europeiska snusförbudet är proportionellt i förhållande till vad förbudet ska skydda och om förbudet är diskriminerande. I och med att ingen menar att det svenska snuset är i närheten av cigaretters farlighet är det rimligt att det europeiska snusförbudet hävs. Det har en enig Riksdags sagt flera gånger och det säger nu också Hägglund. Det är bra.

/Jan R Andersson


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8596733.ab

tisdag 15 februari 2011

Besök på tullen Arlanda inför efterlängtad lagändring

Under det senaste året har ett stort antal personer dött av olika så kallade nätdroger. Många har frågat sig varför ingenting har gjort. Men mycket har gjorts och nu sjösätter Sverige en i många meningar unik lag som ger tull, polis och andra myndigheter verktyg att på allvar ta upp kampen mot nätdroger. I veckan besökte därför delar av moderaternas social- och justitiekommittéer tullen på Arlanda.

Från den 1:a april kommer polis och tullmyndighet kommer nu att få möjlighet att tillvarata och förstöra droger om de kan antas komma att användas i missbrukssyfte, även om de ännu inte är klassade som narkotika. Enligt tullen på Arlanda är detta en efterlängtad reform som kommer att underlätta deras arbete.

Förhoppningsvis kommer den nya lagstiftningen även få till följd att marknaden, som hittills alltid hittat nya snarlika droger när en förbjudits, nu begränsas. Mer arbete för tullen med andra ord men effektivare arbete, är bilden som tullen ger oss.Jan R Andersson
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=6398

Grattis Nacka och Nackas seniorer

Idag prisar pensionärsförbundet SPF två kommuner för att de är Sveriges seniorvänligaste 2010. Det är min hemkommun Nacka samt östgötska Söderköping. Båda leds sedan länge av moderater. Här kan man alltså se de praktiska resultaten av den moderata politiken.

Det är valfrihet, kvalitet och närhet till medborgarna som lyfts fram. Uthållighet och konkreta utvecklingsprojekt för att förbättra omsorgen och vården är andra faktorer som lyfts fram.

Nacka känner jag självklart väl till och vet att det inte är mest pengar som är det avgörande. Jag tror i stället att det handlar om att ha tydliga mål, kontinuerlig uppföljning och tydligt kundfokus - då når man hög kvalitet. Ledarskapet ska man inte heller glömma bort. Det är ofta avgörande för medarbetarnas trivsel, vilket i sin tur påverkar kvaliteten. Nacka har jobbar väldigt målmedvetet med att få nöjda äldre och genom regelbundna enkäter vet man vad som ska förbättras. Nacka var också först ut med att införa valfrihet i början av 90-talet, och erfarenheterna är väldigt goda. De äldre får verkligen makt att påverka när de kan välja utförare som de tycker om och välja bort den de inte är nöjda med. Panter power!

Grattis Nacka och Söderköping och alla seniorer i dessa kommuner!

Veteranen, Folkbladet, NT,
/Mats

måndag 14 februari 2011

Aborter i Sverige

I Sverige utförs mellan 35 000 och 40 000 aborter årligen och antalet ökar för varje år.     
Sverige är ett av länderna i Europa där flest aborter genomförs per kvinna varje år. Bland våra nordiska grannländer ligger vi i topp, i Sverige genomförs det mer än tre gånger så många aborter per år än i exempelvis Finland. Och vanligast är aborter i åldersgruppen 20 till 24 år.


Den fria aborten som infördes 1975 i Sverige är bra, men vi har samtidigt ett ansvar att i större utsträckning förebygga oönskade graviditeter. Det handlar om att tillhandahålla kunskaper och medel för att ge människor möjlighet att fritt och ansvarsfullt planera sitt barnafödande samtidigt som man genom information, samtal, och preventiva åtgärder kan minska antalet oönskade graviditeter och behovet av aborter. Framförallt när det gäller tonårsgraviditeter.

Av 100 kända graviditeter slutade 25 procent med abort under förra året. Bland tonåringar var andelen aborter betydligt högre, ungefär 80 aborter per 100 kända graviditeter. Därför är det bra att Alliansregeringen har lanserat UMO – en ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Där kan unga ställa anonyma frågor och få ett personligt svar av en barnmorska, psykolog, läkare, kurator, dietist eller sjuksköterska. Mottagningen är populär och hade under 2009 över en miljon unika besökare.

Men här har vi som samhälle utrymme för att kunna bli bättre. Med riktlinjer och ett samlat ansvar på nationell nivå har t.ex. Norge fått en positiv utveckling och en minskning av antalet aborter. Det kan handla om att utöka antalet ungdomsmottagningar till att omfatta alla kommuner eller att erbjuda subventionerade och gratis preventivmedel för ungdomar upp till 25 år. Kommuner och landsting behöver förbättra sin samverkan och verksamhet för att nå ut till fler. Viktigt är framförallt att bli bättre på att upplysa och utbilda ungdomar kring sex och samlevnad framförallt i alla landets skolor. När så mycket som var femte abort i Sverige idag görs av tonårsflickor vet vi att vi har en hel del kvar att göra.

Isabella Jernbeck

onsdag 9 februari 2011

Rökfritt samhälleI måndags talade jag på en tobaksdag som Drogförebyggarna i Södra Älvsborg anordnade.
Bakgrunden var bland annat att Ungdomarna i Södra Älvsborg har ökat sitt tobaksbruk igen efter en tid då siffrorna har dalat. Kanske har man varit för trygga kring den dalande statistiken? Nu måste man återigen lyfta tobaksfrågan på dagordningen. Därför arrangerade de en temadag för politiker och strateger i kommunerna inom Södra Älvsborg.

På dagordningen var bland annat ”Kan vi avskaffa tobaken?” som jag pratade om utifrån den utredning om hur lagstiftningen ser ut i övriga delar av världen, som jag bett RUT (Riksdagens utredningstjänst) att ta fram. Där lyfte jag fram Finnland som bland annat är först i världen med att i lag skriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a:
Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker
Straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga
Minderåriga förbjuds att inneha tobak det ska inte övervakas av polisen, utan förbudet ska vara ett stöd för handledare i skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar.
Handlare som säljer tobak till minderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader
Tobaksautomater förbjuds helt från 2015
Bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden.
Rökning på hotell förbjuds helt från 2012.
Sedan 2009 en lag om licensiering av tobakshandeln


Sedan pratade Agneta Alderstig Samordnare för tobaksförebyggande arbete i Göteborgs Stad ”Tobaksfri arbetstid - från ambition till verklighet”, där hon berättade och gav idéer för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet mot en tobaksfri kommun.

Ytterliggare information att hitta på Tobaksfakta.se

tisdag 8 februari 2011

Vad ska Riksrevisionen granska?

Idag träffade vi i Socialutskottet våra riksrevisorer. De berättade om sitt granskningsarbete, om de senaste rapporterna och vad som ligger i närtid. Och så öppnade de för idéer från oss om vad de borde granska framöver. Förslagen är förstås många, det finns massor av områden där effektivitet och måluppfyllelse borde studeras lite noggrannare.

Vi satsar stora resurser på att kapa köerna i vården - blir det så? Kostnadsutvecklingen inom LSS- och LASS-verksamheten är enorm. Får vi det vi vill för pengarna? Vi har genomfört valfrihetsreformer i äldreomsorgen och primärvården (LOV och vårdval) - når vi målen med reformerna? Jag tog upp både ungdoms- och missbruksvården som områden där djupare studier vore välbehövliga. Det är verksamheter där ansvaret är väldigt delat, staten står för en del och kommunerna/landstingen för en del. Man skulle behöva se till effektiviteten i hela kedjan av förebyggande vård, öppenvård, sluten vård och tvångsvård och inte bara till det direkta ansvar som staten har för sina egna pengar och verksamhet.

Vi får se vad Riksrevisionen nappar på, de har fått flera goda uppslag i alla fall.

torsdag 3 februari 2011

Inte fler sålda piller

Jag får ofta anledning att konstatera att det är en verklig förmån att få sitta i riksdagen. Idag hade vi besök av Läkemedelverket på socialutskottets sammanträde och fick aktuell information om hur försäljningen av paracetamol (Alvedon etc) utvecklats. I julveckan larmade SvD om en katastrofal situation. "Försäljningsrekord",  "fler självmord" och andra påståenden hävdades bero på omregleringen av apoteken och att vissa receptfria läkemedel får säljas på Ica, Statoil etc.

Idag fick vi färska uppgifter om hur det faktiskt ser ut. Läkemedelsverket kan inte se någon ökad försäljning av paracetamol, mätt i antal pilller eller sålda gram. Och de grundar sin uppfattning på försäljning från samtliga försäljningsställen i landet. Försäljningen ligger i stort sett still mellan 2008 och 2009 och 2010, dvs både före och efter omregleringen. Bra så!

Den ökade tillgängligheten som vi som medborgare fått, och som var ett av syftena med apoteksreformen, har inte lett till att vi alla rusat iväg och handlat piller. Medborgarna kan ta ansvar och behöver inte förmyndas.

Självmorden, då? Statistik finns inte än, men Stockholms läns landsting har gjort en uppföljning av antalet vårdtillfällen efter självmordsförsök med hjälp av paracetamol. Samma nivåer 2008, 2009 och 2010. Det finns en svag tendens att självmordsförsöken sjunker bland yngre kvinnor, dvs just dom som påstods drabbas särskilt av apoteksomregleringen. Vi får väl se hur den nationella statistiken blir, men det känns inte som det finns någon omedelbar anledning till oro över att apoteksreformen misslyckats. Däremot finn sdet anledning till oro över höga självmordstal i Sverige, men det är en annan fråga.

Med 250 nya apotek och längre öppettider är en bra utveckling på bara ett år.

SvD1, SvD2, SvD3,